Thông tin trên di động

thứ tư 19 tháng mười một 2014 13h đến 14h30 sẽ có một cuộc họp báo về di động.

chương trình, một điểm trên di động và bên ngoài châu Âu nói chung, sau đó là một tiêu điểm nhỏ trên đó về lĩnh chúng ta cần phải biết để thực hiện gói Erasmus di động của nó, và cuối cùng là một tóm tắt về những gì thay đổi chương trình Erasmus + mới.

Hẹn gặp ở Amphi 1.

đến !