เจ้านาย


การสร้าง

Big Data Management and Analytics
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ Business Intelligence
ความสามารถคอมพิวเตอร์ประกอบ