Bemästra


Bildning

Big Data Management and Analytics
Informationssystem för beslutsstöd
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
Informationsteknik för Business Intelligence
Kompetens Kompletterande Computer