Lesen


lesen am kepada mana-mana pendakwaan d & rsquo; pengajian komputer (lesen profesional selepas L2, Master atau Sekolah & rsquo; kejuruteraan kajian lama). Cette formation est tournée vers l’entreprise et se termine par un stage long de fin d’études en entreprise ou toute autre situation professionnelle.

Elle est proposée sur le site de Blois et de Tours.

untuk lebih…
Testimoni Juliet DEL MONTE, Lesen Pelajar Sains Komputer Jabatan Blois

Testimoni & rsquo; Hawaou DIALLO, Lesen Pelajar Sains Komputer Jabatan Blois

Sains Komputer Eropah

Lesen ECS ialah d & tentu rsquo; kecemerlangan bersepadu antarabangsa lesen komputer.
Ia membolehkan pelajar terpilih (di bawah lesen 1) menyediakan ijazah berganda dalam antarabangsa menyedari tahun ketiga mereka & rsquo; kajian di salah satu rakan rangkaian Eropah kami.

d & rsquo lesen; komputer secara automatik menganggap diploma Perancis, ia meninggalkan anda membuka kemungkinan kesinambungan & rsquo; kajian lama.

untuk lebih…
Kesaksian Thibault PROUTEAU, pelajar lesen ECS yang

Keterangan Natalia Duske (FR), pelajar lesen ECS yang