C.R.O.U.S – perkhidmatan kekal sosial

Madame Laurence Rueter, pembantu sosial CROUS, disediakan kepada pelajar-pelajar.

Ia memastikan pelantikan tetap hanya anda :
Antenna CROUS ORLEANS TOURS

10-12, St. Anne Brittany – 41000 BLOIS

Untuk temujanji, anda perlu menghubungi : 02 47 60 42 46

perhatian : bagi apa-apa masalah Bursa Saham atau perumahan, anda sila akan menghubungi,terlebih dahulu, dengan perkhidmatan urusan

yang 02 47 60 42 42

Kalendar talian hotline – tahun akademik 2013-2014, 2suku ketiga :
· mardi, 07/01/2014
· mardi, 04/02/2014
· mardi, 11/03/2014
· mardi, 08/04/2014
· mardi, 06/05/2014
· mardi, 03/06/2014

tarikh-tarikh ini mungkin berubah atas sebab-sebab perkhidmatan.