C.R.O.U.S – servei de permanència socials

Madame Laurence Rueter, assistent social, CROUS, està disponible per als estudiants.

Assegura un nomenament permanent només li :
Antena CROUS ORLEANS TOURS

10-12, Santa Anna de Bretanya – 41000 BLOIS

Per a una cita, ha de trucar : 02 47 60 42 46

atenció : Per a qualsevol problema o Borsa d'habitatge, té l'amabilitat de posar-se en contacte amb,per endavant, amb el servei de gestió

la 02 47 60 42 42

Calendari de les línies directes – any escolar 2013-2014, 2tercer trimestre :
· mardi, 07/01/2014
· mardi, 04/02/2014
· mardi, 11/03/2014
· mardi, 08/04/2014
· mardi, 06/05/2014
· mardi, 03/06/2014

Aquestes dates poden canviar per raons de servei.