майстор


образуване

Big Data Management and Analytics
Информационни системи за подпомагане вземането на решения
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
Информационни технологии за бизнес анализ
Компетентност Допълнителна Computer