đối tác

Các khóa học máy tính là nghề tại Blois. được phép 3, trình độ chuyên môn và chủ QSSI, nhiều diễn giả chuyên nghiệp cung cấp các khóa học đại diện (về 1/3 bài học). Tại phản ứng của họ, les intervenants présentent naturellement thực tập rằng công ty của họ cung cấp. Các khóa học này dẫn đến hợp đồng thường xuyên kết hợp đồng vĩnh viễn.

đối tác ưu tiên của chúng tôi :

  • hành vi (Atos Tư vấn và cộng Atos Worldline) : hàng đầu các công ty dịch vụ CNTT châu Âu (SSII) sự hiện diện mạnh mẽ ở khu vực miền Trung.
  • Umanis : Công ty Tư vấn & chuyên gia kỹ thuật trong kinh doanh thông minh, CRM và các công nghệ web.
  • Capgemini : một trong những nhà lãnh đạo Pháp trong lĩnh vực dịch vụ CNTT.

hành viUmanisCapgemini