M1 กลับ

ที่ประชุมรับสมัครสำหรับนักศึกษาที่เข้ามาในปีนี้นาย 1 เสียดจะจัดขึ้นใน 7 กันยายน 2015, 10:00. ไปในบ้าน 107 เพื่อนำเสนอ & rsquo หนึ่งปีที่จะมา.