คืน & rsquo; คอมพิวเตอร์ 2014

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่กล้าหาญของกรมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมในคืน & rsquo นั้นคอมพิวเตอร์พฤหัสบดี 05.12 ถึงวันศุกร์ 06.12.2014. การประกวดการเขียนโปรแกรมนี้ชาติเข้าร่วมหลายสิบ & rsquo; ทีมจาก D & rsquo; วิศวกร D & rsquo โรงเรียนหรือ D & rsquo; มหาวิทยาลัย. ของ 16:30 ไปยัง 8:00 เช้าวันรุ่งขึ้น, les étudiants ont ainsi planché en toute autonomie sur plusieurs défis soumis อ่านเพิ่มเติม …

Nuit de l’Informatique

Bravo aux courageux étudiants du Département Informatique (étudiants de licence pour la majorité) qui ont participé à l’édition 2013 de la Nuit de l’Informatique, du jeudi 05 ถึงวันศุกร์ 06 décembre 2013 ! Un concours national de programmation qui a réuni des dizaines d’équipes issues d’écoles d’ingénieur ou d’université. ของ 16:30 ไปยัง 8:00 du matin อ่านเพิ่มเติม …