ผู้สมัคร – คอมพิวเตอร์ L1

Dates importantes S’inscrire et ajouter ses vœux ParcourSup : 20 janvier – 29 ดาวอังคาร 2022 Finaliser son dossier et confirmer ses vœux ParcourSup : 30 ดาวอังคาร – 7 Avril 2022 Réponses établissement ParcourSup : à partir du 16 อาจ 2022 (phase principale) Candidatures Campus France : nous n’étudions plus de dossiers reçus après entretien SCAC อ่านเพิ่มเติม …

สมัครสลับกัน

ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2020, ปีที่สองของการศึกษาระดับปริญญาโทได้เปิดให้ศึกษาโดยความร่วมมือกับ CFA ของมหาวิทยาลัยต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาดูงาน, คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ได้ที่ https://www.cfa-univ.fr/formation/master-2eme-annee-informatique-big-data-management-analytics-bdma/. ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ช่วง. ถึงกลางเดือนมกราคม, นักศึกษาทำงานวันจันทร์และวันอังคารในบริษัทต่างๆ อ่านเพิ่มเติม …

Candidature en Master

La plateforme de candidature en ligne pour les Master sera ouverte à partir du 9 อาจ 2017, et jusqu’au 9 กรกฎาคม 2017. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, consultez le page dédiée sur le site web de l’université François Rabelais (http://www.univ-tours.fr/formations/campagne-de-candidature-en-master-du-9-mai-13-mars-pour-l-iae-au-9-juillet-2017-568144.kjsp?RH=1179482153096)  

ผู้สมัคร – คอมพิวเตอร์ L2

Dates importantes Candidatures validation d’acquis sur E-candidat: consultez la date d’ouverture sur http://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat Candidatures étrangers hors Campus France: consultez la date d’ouverture sur http://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat Date limite candidatures Campus Francepas d’ouverture pour l’année 2022-2023 Date limite d’inscription en 2022 : 15 กันยายน 2022 Qui peut candidater en L2 ? La deuxième année de Licence (L2) est ouverte de plein อ่านเพิ่มเติม …

ผู้สมัคร – M1 BDMA

Dates importantes Candidatures sur E-candidat(pour étudiants en L3) : ของ 20 avril au 18 อาจ 2020 sur http://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat Candidatures étrangers hors Campus France: ของ 20 avril au 18 อาจ 2020 sur http://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat Date limite candidatures Campus France : 17 janvier 2020 Date limite d’inscription en 2020 : encore inconnue du fait de la crise sanitaire Qui peut candidater en M1 ? อ่านเพิ่มเติม …

ผู้สมัคร – คอมพิวเตอร์ L3

Dates importantes Candidatures validation d’acquis sur E-candidat: consultez la date d’ouverture sur http://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat Candidatures étrangers hors Campus France: consultez la date d’ouverture sur http://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat Date limite candidatures Campus Francepas d’ouverture pour l’année 2022-2023 Date limite d’inscription en 2022 : 15 กันยายน 2022 Qui peut candidater en L3 ? Pour la troisième année de Licence (L3), l’admission est de อ่านเพิ่มเติม …

Candidature Master

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la plateforme de candidature en ligne ne sera finalement pas prête à temps. Les candidatures pour les master SIAD se feront donc sur papier. Vous trouverez les formulaires téléchargeables à la page formation de ce site web. Vous pouvez les envoyer par voie postale. Aucun dossier ne sera อ่านเพิ่มเติม …