ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

วันพุธ 19 พฤศจิกายน 2014 13h เพื่อ 14h30 จะมีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว.

โปรแกรม, จุดบนคล่องตัวและนอกทวีปยุโรปโดยทั่วไป, จากนั้นมุ่งเน้นเล็ก ๆ ที่ & rsquo; เราจำเป็นต้องรู้เพื่อตอบสนองแพคเกจราสมุสการเคลื่อนไหวของมัน, และในที่สุดบทสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่ราสมุส +.

เห็นคุณใน Amphi 1.

มา !