יום של החלטה

Aujourd’hui, comment faire face à un afflux de données toujours plus rapide et plus important, dans un monde où les informations circulent à une vitesse démultipliée ? Comment se repérer, quand on est une PME, une TPE, ou une collectivité territoriale, dans toutes ces ressources, et surtout comment les traiter efficacement ? Des outils existent, קרא עוד …

יישום Master

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la plateforme de candidature en ligne ne sera finalement pas prête à temps. Les candidatures pour les master SIAD se feront donc sur papier. Vous trouverez les formulaires téléchargeables à la page formation de ce site web. Vous pouvez les envoyer par voie postale. Aucun dossier ne sera קרא עוד …

טורניר מחלקת כדורסל

עבור השנה השלישית ברציפות, מחלקת ה- IT מאורגן יום חמישי 2 אבריל 2015 טורניר הכדורסל שלו. 8 צוותי & rsquo; ד & rsquo וסטודנטים; סטודנטים ממחלקות, אלא גם את & rsquo; IUT, ומורים, היה חלק ! השנה, הניצחון הלך מורים ! עבור L & rsquo; בשנה הבאה לנקמה !

יום פתוח 7 פבואר 2015

L’informatique vous intéresse ? Vous souhaitez poser des questions aux enseignants, aux étudiants ? Vous aimeriez visiter les locaux du département informatique et du campus de Blois ? Vous voulez voir les réalisations des étudiants et échanger autour de ces dernières ? Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir pour la Journée Portes Ouvertes קרא עוד …