Среща лиценз назад : Понеделник, 01 Септември в 14:45

Понеделник, 01 Септември в 14:45 в лекционна зала 2 ще бъде на входната среща за лицензи (на 3 години).

дойда