Sự hài lòng của sinh viên quốc tế

Một nghiên cứu của StudyPortals hàng năm đánh giá sự hài lòng của sinh viên quốc tế. La plateforme sociale STeXX (Trao đổi kinh nghiệm Sinh viên) và cho phép sinh viên liên quan lưu trú của họ d & rsquo; nghiên cứu ở châu Âu và chia sẻ kinh nghiệm của họ với d & rsquo; khác sinh viên. Để chỉnh sửa 2016, l’étude a été réalisée d’après les avis déposés par près de 16 000 Đọc thêm …

Chương trình khuyến mãi thứ tư của sinh viên Erasmus Mundus đến Blois

Gần bốn năm, Sở Khoa học máy tính của Đại học François Rabelais Tours (Antenna Blois) chào đón sinh viên từ khắp nơi trên thế giới như là một phần của Thạc sĩ IT4BI (Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp Intelligence). The Master IT4BI là một nhãn hiệu châu Âu xuất sắc Erasmus Mundus nhiên, và đồng quản lý bởi 5 các trường đại học châu Âu tại Pháp, Đọc thêm …

L & rsquo; xuất hiện của các chương trình khuyến mãi mới về lĩnh sinh viên Erasmus Mundus ở Blois và nồi d & rsquo; tiếp nhận tại Town Hall

Để đọc về New Republic : http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2014/02/11/Des-etudiants-avec-de-l-ambition-1791612 http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2014/02/11/Welcome-bienvenido-selamat-datang-a-Blois-1791647