Sự hài lòng của sinh viên quốc tế

Một nghiên cứu của StudyPortals hàng năm đánh giá sự hài lòng của sinh viên quốc tế. La plateforme sociale STeXX (Trao đổi kinh nghiệm Sinh viên) và cho phép sinh viên liên quan lưu trú của họ d & rsquo; nghiên cứu ở châu Âu và chia sẻ kinh nghiệm của họ với d & rsquo; khác sinh viên. Để chỉnh sửa 2016, l’étude a été réalisée d’après les avis déposés par près de 16 000 Đọc thêm …

người ra ứng cử – M1 BDMA

Date de candidature : Du 22 avril au 13 hơn 2019 (cho tất cả học sinh) ecandidat Qui peut candidater en M1 ? Trong giới hạn của năng lực thực hiện, bài viết tổng thể vào năm đầu tiên (M1) mở cửa cho bất kỳ chủ sở hữu của một Giấy phép máy tính, sur sélection. Le Département d’Informatique de Blois propose une telle licence qui Đọc thêm …

Chương trình khuyến mãi thứ tư của sinh viên Erasmus Mundus đến Blois

Gần bốn năm, Sở Khoa học máy tính của Đại học François Rabelais Tours (Antenna Blois) chào đón sinh viên từ khắp nơi trên thế giới như là một phần của Thạc sĩ IT4BI (Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp Intelligence). The Master IT4BI là một nhãn hiệu châu Âu xuất sắc Erasmus Mundus nhiên, và đồng quản lý bởi 5 các trường đại học châu Âu tại Pháp, Đọc thêm …

người ra ứng cử – L3 Computer

Candidatures validation d’acquis sur E-Candidat : 15 mai au 17 juin 2019 ecandidat Candidatures étudiants étrangers hors Campus France : 22 avril au 13 hơn 2019 Hạn chót nộp đơn Campus France : 20 Hỏa Tinh 2019 hạn chót đăng ký : 09 tháng chín 2019 Ai có thể ÁP DỤNG L3 ? Đối với giấy phép năm thứ ba Đọc thêm …

người ra ứng cử – L1 Máy tính

Dates de candidature : 30 juin 2019 Hạn chót nộp đơn Campus France : 20 Hỏa Tinh 2019 hạn chót đăng ký : 09 tháng chín 2019 Truy cập vào các giấy phép trong năm đầu tiên được mở tự động để người giữ một cử nhân. một tú tài khoa học được vẫn khuyên. Sur le site de Blois, la licence informatique Đọc thêm …

The Open ngày 4 và 5 Hỏa Tinh

Trong những ngày mở cửa (JPO) của 4 (tối thứ Sáu) và 5 (cả ngày) Tháng bạn có thể gặp chúng tôi (giáo viên, sinh viên), tham quan tại địa phương, đặt câu hỏi của bạn. Jaurès ở Blois trên các trang web trong tour trên trang web của Grandmont (chỉ thứ bảy). thêm thông tin về tất cả các JPO Đọc thêm …