Candidature en Master

La plateforme de candidature en ligne pour les Master sera ouverte à partir du 9 hơn 2017, et jusqu’au 9 tháng bảy 2017. Để biết thêm, consultez le page dédiée sur le site web de l’université François Rabelais (http://www.univ-tours.fr/formations/campagne-de-candidature-en-master-du-9-mai-13-mars-pour-l-iae-au-9-juillet-2017-568144.kjsp?RH=1179482153096)  

người ra ứng cử – máy tính L2

Dates importantes Candidatures validation d’acquis sur E-candidat: của 20 avril au 18 hơn 2020 sur http://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat Candidatures étrangers hors Campus France: của 20 avril au 18 hơn 2020 sur http://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat Date limite candidatures Campus France : 17 janvier 2020 Date limite d’inscription en 2020 : encore inconnue du fait de la crise sanitaire Qui peut candidater en L2 ? La Đọc thêm …

người ra ứng cử – M1 BDMA

Dates importantes Candidatures sur E-candidat(pour étudiants en L3) : của 20 avril au 18 hơn 2020 sur http://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat Candidatures étrangers hors Campus France: của 20 avril au 18 hơn 2020 sur http://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat Date limite candidatures Campus France : 17 janvier 2020 Date limite d’inscription en 2020 : encore inconnue du fait de la crise sanitaire Qui peut candidater en M1 ? Đọc thêm …

Chương trình khuyến mãi thứ tư của sinh viên Erasmus Mundus đến Blois

Gần bốn năm, Sở Khoa học máy tính của Đại học François Rabelais Tours (Antenna Blois) chào đón sinh viên từ khắp nơi trên thế giới như là một phần của Thạc sĩ IT4BI (Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp Intelligence). The Master IT4BI là một nhãn hiệu châu Âu xuất sắc Erasmus Mundus nhiên, và đồng quản lý bởi 5 các trường đại học châu Âu tại Pháp, Đọc thêm …

người ra ứng cử – L3 Computer

Dates importantes Candidatures validation d’acquis sur E-candidat: của 20 avril au 18 hơn 2020 sur http://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat Candidatures étrangers hors Campus France: của 20 avril au 18 hơn 2020 sur http://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat Date limite candidatures Campus France : 17 janvier 2020 Date limite d’inscription en 2021 : encore inconnue du fait de la crise sanitaire Qui peut candidater en L3 ? Pour Đọc thêm …

người ra ứng cử – L1 Máy tính

Dates importantes Finalisation des vœux : 2 avril 2020 Réponses établissement : của 17 mai au 17 juillet 2020 (phase principale) Comment candidater ? Pour les titulaires d’un baccalauréat français (ou titulaires à venir), pour vous inscrire, vous devez passer par ParcourSup. En cas d’acceptation, vous serez contacté-e-s en fonction de votre classement, un courrier Đọc thêm …

The Open ngày 4 và 5 Hỏa Tinh

Trong những ngày mở cửa (JPO) của 4 (tối thứ Sáu) và 5 (cả ngày) Tháng bạn có thể gặp chúng tôi (giáo viên, sinh viên), tham quan tại địa phương, đặt câu hỏi của bạn. Jaurès ở Blois trên các trang web trong tour trên trang web của Grandmont (chỉ thứ bảy). thêm thông tin về tất cả các JPO Đọc thêm …

tối Shaker

các 24 tháng chín, thành phố Blois mừng sự trở lại của sinh viên mới. “các Shaker” được thực hiện buổi hòa nhạc buổi tối, hiệu suất và dự báo, với phân phối tiền thưởng đèo Học sinh (miễn phí vé vào rạp chiếu phim The Hành lang, các Chato'Do, aux Grains Halle…) Tới Foundation Đọc thêm …