คืน & rsquo; คอมพิวเตอร์ 2014

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่กล้าหาญของกรมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมในคืน & rsquo นั้นคอมพิวเตอร์พฤหัสบดี 05.12 ถึงวันศุกร์ 06.12.2014. การประกวดการเขียนโปรแกรมนี้ชาติเข้าร่วมหลายสิบ & rsquo; ทีมจาก D & rsquo; วิศวกร D & rsquo โรงเรียนหรือ D & rsquo; มหาวิทยาลัย. ของ 16:30 ไปยัง 8:00 เช้าวันรุ่งขึ้น, les étudiants ont ainsi planché en toute autonomie sur plusieurs défis soumis Read More

Nuit de l’Informatique

Bravo aux courageux étudiants du Département Informatique (étudiants de licence pour la majorité) qui ont participé à l’édition 2013 de la Nuit de l’Informatique, du jeudi 05 ถึงวันศุกร์ 06 décembre 2013 ! Un concours national de programmation qui a réuni des dizaines d’équipes issues d’écoles d’ingénieur ou d’université. ของ 16:30 ไปยัง 8:00 du matin Read More