Maklumat mengenai mobiliti

rabu 19 November 2014 13h untuk 14h30 akan ada taklimat mengenai mobiliti.

program ini, titik pada mobiliti dan di luar Eropah secara umum, maka tumpuan kecil itu masih kita perlu tahu untuk memenuhi pakej Erasmus mobiliti, dan akhirnya buruk kepada apa perubahan program Erasmus + baru.

Jumpa anda di Amphi 1.

datang !